30 de set. 2008

QUADRE ADQUISICIÓ FONOLÒGICA

De vegades sembla difícil sabre fins a quin punt les dificultats de parla d'un nin estan dins la evolució normal.

Aquest quadre ens aclareix les edats (aproximades) d'adquisició dels fonemes.clika