27 de set. 2008

ASSOCIACIÓ

Vos comentaré com utilitzo aquest material.
S'ha d'imprimir, però abans de plastificar es fa una marca distintiva per darrera a cada parella (per a fomentar l'autocorrecció).
Els nins, al racó del llenguatge poden fer les parelles i després inventar-se una frase. En gran grup comentaran les frases que s'han inventat.
Una altra manera divertida és repartir a cada nin una imatge i ells han de cercar al nin que té la parella corresponent (m'encanta aquesta activitat en la qual han de cercar companys! els nins interactuan molt!). Cada parella inventarà la frase que dirà després en gran grup.

Amb aquest joc poden sortir parelles "sorpresa", com p.e "el ganivet i la xeringa, perque punxen". La resta de companys pot decidir si consideran vàlid l'argument d'aquesta parella "inesperada" i després decidir qué es fa amb els companys que han quedat penjats (en aquest cas, l'ambulància i la forqueta).