28 de set. 2008

CANCONS

Per treballar l'expressió oral a 5 anys i cicle incial, una activitat divertida per tal d'escalfar la veu i aprendre a vocalitzar bé, podria ser cantar cançons.
UNA MOSCA VOLAVA PER LA LLUM,
I LA LLUM ES VA APAGAR
LA POBRA MOSCA ES VA QUEDAR A LES FOSQUES
I LA POBRA MOSCA NO VA PODER VOLAR!
Aquesta cançó crec que és adequada perquè és curta i fàcil de memoritzar i ens permet substituir totes les vocals per la mateixa, així doncs la podem cantar amb la a, e, i, o, u. Treballant de forma divertida la vocalització.ANA MASCA VALAVA PAR LA LLAM...

Trobat a http://wwwexpressioactiva.blogspot.com/