10 de nov. 2008

PROVA DE RESPIRACIÓ

Pensant i pensant com fer una observació de la forma de respiració i descartar que alguns nins puguin ser respiradors bucals, vaig adaptar aquest conte, (De S. Echeverria, "La voz infantil"), per a passar una "Prova de Rosenthal" versionada.

(http://odonto32.com/noticias/articulos/el-respirador-bucal.htm (pitja per a informació sobre respiradors bucals i prova de Rosenthal))

Els nins han de fer 20 respiracions, primer amb la boca tancada, respirant pel nas, després amb un forat del nas tapat i després amb l'atre.

Aquest dies hem fet l'activitat en E.I, les tutores (totes estressades) anaven apuntant si els nins feien o no les respiracions, mentre jo contaba 1,2,3,4... fins a 20!

Aquest són alguns dels dibuixos dels nins de 5 anys A:

(Pel qui no oi arribi la imaginació és el caragol (protagonista del conte), amb les seva porta (boca) ben tancada i les finestres (forats del nas) obertes.