9 de nov. 2008

EL PAPEL DEL MESTRE EN LA CONVERSA

EL PAPER DEL MESTRE EN LA CONVERSA

MODEL LINGÜÍSTIC
- Adapta el seu llenguatge, però no l’emprobreix ni el deforma
- Articula bé.
- Utilitza termes precisos
- S’ajuda amb el gest i la intencionalitat.
- Evita frases llargues i subordinades
DINAMITNZADOR
- Fomenta l’intercanvi comunicatiu d’una manera organitzada i intencionada, fent intervenir tots els infants : dóna iniciatives concretes als interlocutors.
- Aprofita les intervencions dels infantls més avançats, però també fa intervenir als més endarrerits.
- Fa intervenir els infants d’IT (després dels companys: model de producció verbal)
INTERLOCUTOR
- Proposa temes relacionats amb el seu entorn immediat, els seus interessos i necessitats.
- Interpreta els missatges incomplets o poc precíss i ajuda a completar-los.
- Propícia que els infants facin preguntes conceptuals i lingüístiques.
- Dóna informació i fomenta que els infants se’n donin uns als altres.


CORRECTOR SUBTIL
- Fa preguntes tancades (dues possibilitats)
- Repeteix correctament, en forma de pregunta, les produccions de l’infant.
- Repeteix correctament, en forma d’assentiment, les produccions de l’infant.
- Amplia les frases dels infants.
- Repeteix correctament les produccions de l’infant cap a la resta de grup.
- Fa repetir alguns termes clau.
- Presenta models de frases concretes que l’infant haurà d’utilitzar amb freqüència (rutines i hàbits)
- Utilitza cantarelles repetitives i rodolins
- Fa repetir la frases quan es considera que ho pot dir correctament.

AMB ELS INFANTS D’IT
- Li dirigeix la paraula.
- Valora i recull les intencions comunicatives i les iniciatives d’expressió (renou, gest, paraula)
- L’estimula a participar i a mantenir intercanvis verbals.
- Dóna pistes per a produir una paraula o un missatge, quan no el recorda exactament: gest, assenyalant, dibuixant, començament o final de paraula…
- Interpreta, completa i reformula en veu alta el missatge: aclariments, tradueix el llenguatge gestual…