3 de juny 2011

CALCUL MENTAL


Aplicació que genera exercicis de multiplicació per a practicar el càlcul mental i les taules de multiplicar. Genera operacions de multiplicació que s'han de resoldre en 60 segons.