29 de maig 2011

AUTISME: control preventiu?He trobat aquesta notícia i, la veritat, no sé què pensar.
Què hi trobau?