1 de març 2011

LLIBRE: UN NIN AMB AUTISME A LA FAMÍLIA
Aquesta guia bàsica per a les famílies que han rebut un diagnòstic d'autisme pel seu fill o filla, és el resultat del treball conjunt realitzat per un equip de la Unitat Asistencial per a persones amb autisme i Discapacintats del desenvolupament de la Universitat de Salamanca.
M'ha agradat perquè és fàcil de llegir i entendre. Cap guia ens donarà les pautes màgiques per donar resposta a les necesitats d'aquests nins, però al menys aquests tipus de guies poden ser un suport i ajuda per a les famílies.