9 d’oct. 2010

PAUTES NIN QUE NO PARLA

Durant les primeres setmanes de classe, els nins mostren diferents actituts (que ja coneixem) quan comencen escola a 3 anys.
Una de les estratègies per a enfrontar-se a aquest nou espai amb noves cares és fer ús del seu dret a no parlar, amb la corresponent desesperació de la mestra o mestre, que veu fracasats els seus intents de "guanyar-se" al nin.
En aquests casos es fa difícil la intervenció, ja que és una decisió seva que forma part del seu procés d'adaptació.
La primera cosa que hem de fer és cerciorar-nos de que a casa el nin no té cap problema.
La segona cosa és respectar aquest procés, encara que podem seguir alguna pauta per a que el nin prengui confiança i es senti tranquil i preparat per a interactuar.

Quan aquesta situació es manté més enllà del primer mes, afecta al seu rendiment curricular i el nin comença a tenir dificultats de relació amb companys, és quan hem de fer demanda al nostre Equip d'Orientació, ja que en aquest cas estam parlan de Mutisme selectiu.(Més informació: http://www.aidex.es/lenguaje/taller2/dsm4mutismo.htm)

Us adjunt un interessant document amb PAUTES D'ORIENTACIÓ A L'ESCOLA, que encara que estan adreçades amb nins amb Mutisme selectiu, es poden utilitzar amb aquests nins que, com he dit, han pres la decisió de no parlar, com a estatègia d'adaptació les primeres setmanes d'escola.
Esper que vos sigui útil

Aquest document ho he trobat en aquest blog: http://psicoeducacio.blogspot.com/